Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste www.bluepeter.fi

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja luottamuksella tietoturvasuojan edellyttämällä tavalla. Tämä seloste täyttää verkkosivustomme informointivelvoitteen.

Verkkosivustomme käyttö on avointa kaikille, eikä sivujen selaaminen edellytä erikseen rekisteröitymistä. Sivuston käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Sivustolla on käytössä kolmannen osapuolen kohdistusevästeitä, kuten Google ja Facebook. Evästeiden avulla kohdennettu mainonta sinua kiinnostavista tuotteista on mahdollista, kun vierailet muilla sivustoilla. Evästeiden käytön voit poistaa selaimesi asetuksista.

Tilastollisen tiedon seurantaan sivusto käyttää Google Analytics Dashboard for WordPressiä kokonaiskävijämäärien, suosituimpien sivujen ja vastaavien tietojen analysointiin, ei kuitenkaan yksilötasolla. Tietoja hyödynnetään palvelun kehittämistyössä, ja ainoastaan henkilöstö, joiden työtehtävät sitä välittömästi edellyttävät, pääsevät tarvittavissa määrin käsittelemään tunnistetietoja lain edellyttämällä tavalla. Tunnistetietoja ei saa luovuttaa sivullisille muutoin kuin laissa erikseen säädetyissä tapauksissa.


Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ
ST-Ravintolat Oy (1715252-9)
Yhteystiedot:
Veneentekijäntie 6
00210 Helsinki

2. REKISTERÖIDYT
Verkkosivustomme kautta voimme kerätä asiakkaidemme henkilötietoja heidän tehdessä varauksen Ravintola Blue Peteriin ”tee varaus” https://book.dinnerbooking.com/fi/fi-FI/book/index/843/2 -linkin kautta.

Verkkopalvelumme ”ota yhteyttä” -linkin sekä ’’pyydä tarjous’’ -sivun kautta asiakas voi myös antaa palautetta, jättää henkilötietonsa yhteydenottopyyntöä varten tai tilata lounaslistan ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

Sähköpostilistoille on myös mahdollista kohdistaa markkinointia ja viestintää.

Henkilötietoja sisältävän palautelomakkeen tai sähköpostiviestin lähettäjän on syytä huomioida, että mikäli viesti lähetetään suojaamattomassa yhteydessä, on tietoturva heikko, eikä tietojen salassapitoa voida täysin varmistaa.

3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin pitämisen peruste:
• henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• asiakassuhteen hoitaminen/tilatun ravintolapalvelun toteuttaminen
• tarjousten tekeminen
• asiakaspalvelun hoitaminen ja kehittäminen

4. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot tai osan näistä:
Yhteystiedot
• nimi
• yritys
• osoite
• sähköposti
• puhelinnumero
• muut mahdolliset tilatun tuotteen/palvelun kannalta oleelliset tiedot

5. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
Essi Sipilä, 010 4249800 tai essi.sipila@staagi.fi

TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

POISTO-OIKEUS JA SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMINEN
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Palveluntoimittaja Dinnerbooking on sitoutunut toimimaan tietoturvasuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla ja vastaa pyydettäessä asiakkaiden tietojen poistamisesta järjestelmästä seuraavalla tavalla: asiakas ohjataan olemaan yhteydessä support@dinnerbooking.com tai online-palvelun kautta tehdyn varauksen asiakas voi myös poistaa itse osoitteessa: https://book.dinnerbooking.com/fi/fi-FI/book/index/843/2
Lounaslistan postituksen sähköpostiinsa asiakas voi itse poistaa jokaisen listan mukana tulevan linkin kautta.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietolähde on yksityisesti ylläpidetty tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla yrityksen liiketoiminnan ja asiakaspalvelun tarpeisiin asiakassuhteen muodostumiseksi ja ylläpitämiseksi.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
• Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin ST-Ravintolat Oy:n ulkopuolelle.

8. KÄSITTELYN KESTO
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät, joiden työtehtävät sitä välttämättä edellyttävät, käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle (palvelun toimittajat), jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.